November

Man kan beskjære det meste av busker og trær også i november, dette gjelder også frukttrær. Beskjæring kan du gjøre så sant det ikke er frost.
Når du beskjærer de vintergrønne buskene, så ta vare på grenene! Disse er fine å sette i krukkene som er tomme etter at sommerblomstene er avblomstret og fjernet. På denne måten er krukkene frodige og grønne hele vinteren gjennom, og du trenger ikke å sette dem bort.

Hvis det ikke er tæle i jorden, kan du fortsatt sette vårblomstrende løk.

Noen steder i landet kan man fortsatt plante busker og trær, dette kan gjøres helt til frosten kommer.

Har du ikke fylt på jord, gjerne kukompost eller selvkompostert, i rosebedet, er det på tide å gjøøre dette nå. Dette gir næring samtidig som det dekker podestedet for vinterfrosten. Fjern visne blader før dette gjøres! Hvis du er flink å fjerne de visne bladene fra rosebedet, vil du lettere holde sykdom i sjakk. Husk å kaste dette avfallet ut av hagen, det skal ikke i komposten, da fører du sykdommen videre.
Også i staudebedet er det lurt å fylle på med jord og/eller kompost om høsten.

Kjøkkenhagen kan spavendes hvis dette ikke er gjort tidligere.

 

Mesterhagen     
Askøy   
Epost: askoy@mesterhagen.no   
Tlf: 56 15 29 29                                                                     
Mesterhagen
Fantoft
Epost: fantoft@mesterhagen.no
Tlf: 55 91 80 30